Valstybės Tarnybos Departamentas

Bendrasis pagalbos centras

Klaipėdos skyriaus specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Dalintis
Skelbimas galioja iki:2013-02-19
Įmonės veiklos sritis:Valstybinės institucijos
Aprašymas:PATVIRTINTA
Bendrojo pagalbos centro viršininko
2012 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 41V-40KLAIPĖDOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės kategorija – 4.

II. PASKIRTIS

4. Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras) Klaipėdos skyriaus (toliau –Skyrius) specialisto pareigybė reikalinga reaguoti į pagalbos prašymus suteikti būtinąją medicinos pagalbą, nustatyta tvarka vykdyti greitosios medicinos pagalbos (GMP) pajėgų operatyvųjį valdymą, pagal kompetenciją dalyvauti teikiant pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo, nesant skubios pagalbos poreikiui teikti patarimus skambinančiajam dėl medicinos paslaugų suteikimo organizavimo.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešasis saugumas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
6.2. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.3. mokėti rusų kalbą B2 lygiu, anglų kalbą – A1 lygiu;
6.4. gebėti dirbti taikomosiomis Microsoft Office paketo programomis, o baigus atitinkamus mokymus gebėti dirbti Centro informacine sistema (BPCIS);
6.5. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, reglamentuojančiais Centro ir pagalbos tarnybų veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;
6.6. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais būtinosios medicinos pagalbos teikimą ir GMP veiklą;
6.7. žinoti pirmosios medicinos pagalbos teikimo principus ir būdus;
6.8. gebėti priimti, sisteminti ir perduoti informaciją telefono, fakso ir radijo ryšio priemonėmis;
6.9. mokėti rasti, valdyti, kaupti, sisteminti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją;
6.10. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus specialistas:
7.1. priima pagalbos prašymus suteikti būtinąją medicinos pagalbą, juos įvertina ir nustato teiktinos pagalbos poreikį;
7.2. pagal kompetenciją dalyvauja teikiant pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo;
7.3. parengia ir perduoda pranešimą apie būtinosios medicinos pagalbos poreikį, kai pagalbą turi būti teikiama nelaimės vietoje;
7.4. nustatyta tvarka vykdo GMP pajėgų operatyvųjį valdymą;
7.5. jei reikia teikia pagalbą telefonu iki GMP atvykimo;
7.6. vertina pamainos pareigūnų parengtus pranešimus apie būtinosios medicinos pagalbos poreikį ir greitosios medicinos pagalbos tarnybos pateiktą informaciją apie pagalbos suteikimo rezultatus, informuoja pamainos vyresnįjį pareigūną apie pastebėtus trūkumus;
7.7. informuoja pamainos vyresnįjį pareigūną apie darbo vietos techninės ir programinės įrangos darbo sutrikimus;
7.8. teikia vyresniajam pamainos pareigūnui siūlymus dėl papildomų duomenų įvedimo į Centro informacinę sistemą poreikio, techninės ir programinės įrangos tobulinimo;
7.9. vykdo kitus pamainos vyresniojo pareigūno pavedimus susijusius su Skyriaus funkcijomis;
7.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Centro vadovybės ir Skyriaus viršininko pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.
Adresas:Organizaciniame skyriuje, 101 kab., P. Vileišio 20A, LT-10302, Vilniuje.
Dokumentų pateikimo būdas:El. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Kontaktinis telefonas: (8 5) 239 1903
Norite kandidatuoti? Spauskite "Siųsti CV".
Valstybės Tarnybos Departamentas http://www.vtd.lt
Untitled Document

Apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
  2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą!
Dokumentai teikiami 9 kalendorines dienas nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (terminas skačiuojamas nuo kitos dienos).

Daugiau informacijos apie reikalavimus, konkursų organizavimą bei priėmimą į valstybės tarnybą yra čia >>.

 

Daugiau darbo skelbimų >>
Šio darbo skelbimo galiojimo laikas baigėsi 2013-02-19 Daugiau darbo skelbimų >
Rašykite mums kilus klausimams.
Būsime labai dėkingi, jei pranešite mums apie pastebėtas
tinklapyje klaidas ar pageidaujamas funkcijas.
Teiraujuosi dėl:
Jūsų vardas:
El.pašto adresas:
Telefonas(nebūtina):
Klausimai, pageidavimai:
Prašome palaukti...